Arms & Ammo
- våpenbygger - autorisert våpenhandler - blyfri kuleproduksjon
Kjell Tonheim, 6940 Eikefjord,  Tlf 57749095 , Mobil tlf. 41336616, 

Veiledning for ladning og bruk av homogene PBP kuler.

Innledningsvis vil vi takke alle som har  valgt å prøve den første Norskproduserte homogene  kuleserien som vi er sikre på du vil bli fornøyd med. Som sikkert kjent for de fleste hjemmeladere er der imidlertid en del forhold vedrørende  ladning som  vi  skal komme kort inn på for de som er ukjent med homogene kuler.
Homogene kuler av kobber /  messing legering er ca 25% lengre enn tradisjonelle mantlede kuler dersom de produseres i  samme vekt.
Brukere av homogene kuler er blitt vant til å gå ned en vektklasse som i praksis vil si at der det er vanlig å bruke 180 gr. kuler i f. eks 30-06. Ved overgang til homogene kuler kan det med fordel brukes 165 gr.  kuler.           

I praktisk bruk har disse harde tredje generasjons jaktkuler som vi har valgt å kalle dem en langt bedre dybdevirkning enn tradisjonelle jaktkuler derfor oppnåes minst samme resultat hva terminalballistikk angår som for tyngre  mantlede kuler med blykjerne.
Bonusen er at en 165 gr. kule vil gi en høyere utgangshastighet som kombinert med den lengre homogene opprettholder de praktisk talt samme  BC (ballistiske koeffisient) 

Den erfarne hjemmelader vil her hevde at homogene kuler opptar mer plass i hylsa med dertil redusert ladning som resultat. Dette stemmer på kuler som Barnes X, Goodnel, MEN  og ABC  der orgivalen går ut til full diameter. Vårt design har imidlertid en konstruksjon som gjør at kulene kan settes 3-6 mm  lengre ut samtidig som friflukten opprettholdes da ogival diameteren slutter i bunnen  av fremste  rotasjonsbeltet, ikke på ytterdiameteren slik som vanlig.
Den eneste begrensende faktor for hvor langt ute kulene kan settes  vil være magasinets lengde.

Hva kruttvekter angår  anbefales å bruke relevante ladehåndbøker og den kulevekt som er lik eller ligger vektklassen over. Eks fra Speer sin ladehåndbok nr 11 side 187.  kal 7mm RM.
Her er det oppgitt en ladning på fra 64 til 68 gr. MRP for  Speer sine 145 gr. kuler. Denne  ladning kan brukes på vår kule på 140 gr. kuler.

Hva skiller så mitt design fra andre kjente homogene kuler?

Først og fremst rotasjonsbeltene som kulas sylindriske parti er forsynt med og som fyller flere funksjoner. Disse er tilpasset  slik de ikke gir sluring under entring av bommene samtidig som angrepsflaten mot bommene er holdt på et minimum for å holde friksjonsvarmen som genereres utover i pipa på et minimum.
Den mindre bastante overflate gjør at disse kulene entrer bommene mykere enn kuler med full kontakt over hele det sylindrisk partiet.
Vår erfaring fra testperioden er at disse kulene gir langt mindre avsetninger enn tilsvarende homogene kuler uten rotasjonsbelter.

Det er og min erfaring at rotasjonsbeltene bidrar til gjennomgående bedre presisjon for de 32 kuletypene vi så langt har testskutt.
Kulene avleirer mindre kobber i pipa som igjen gjør pipesvinginga mindre. Det er en kjensgjerning at dersom en pipe blir belagt med kobber innvending vil friksjonen fra et kobber prosjektil øke friksjonen betydelig mer enn om kulene glir mot ei hardere flate  som når pipa er helt ren.

Min påstand er at jo letter en kule glir gjennom pipen dess mindre blir trykket og svingene  i den fremre og tynnere delen av pipa. Mindre friksjon som følge av redusert inngrepsflaten mellom bommer og kule ser ut til å være den mest sannsynlige forklaring på hvorfor disse kulen ser ut til å skyte bedre enn konvensjonelle kuler.
Alle som har holdt i en brannslange vet den blir tøffere å holde i ro etter kvart som trykket stiger.  

At kulene er av et uniformt og homogent materiale eliminerer muligheten for eksentrisk  vektforskyving som følge av ujevne mantler er et velkjent fenomen. Med  27% vektforskjell  mellom mantel og kjerne blir selv små utslag en destabiliserende faktor med 3-4000 RPS. (omdr. pr sekund)
At moderen CNC styrt produksjon gir en unik repetisjons nøyaktighet er heller ikke negativt for presisjonen. 

Imidlertid finnes det en del forhold som hjemmeladeren må være oppmerksom på med denne type kuler. Homogene er blir ca 25%  lengre enn tradisjonelle kuler med samme vekt. 

Dagens våpen har alle en riflestigning som er tilpasset mantlede kuler som er vesentlig kortere enn homogene kuler. Da det er lengden snarere enn vekten som er avgjørende for om riflestigningen stabiliserer kula har mange opplevd at de tyngste og derved de lengste kulene innenfor de fleste små og mellomstore kalibrene fort kan blir ustabile.
De kulen vi så langt har produsert er holdt i en vektklasse for kaliberet som  vil stabilisere kulene i alle fabrikkvåpen som møter industrinormen som dagens mest vanlig kulevekter ligg innenfor.

Vi har bevisst unngått de tyngste kulene for å unngå at hjemmeladere som ikke kjenner sitt våpens riflestinging skal få en negativ opplevelse Med homogene kulers overlegne penetreringsevne er det meningsløst å bruke tunge kuler for å oppnå dybdevirkning i dyret. Homogene kuler vil nesten uten unntak gå gjennom et hvilket som helst storvilt med Norske minimums krav til kaliber og kulevekt.

Den smarte  jeger med gode forståelse for ytterbalistik vil raskt oppdage at han kan drastisk forbedre sin kulebane med en lettere kule uten i noen sammenheng måtte være redd for kulens inntrengingsevne.
Her kommer en liten sammenlikning som viser at gode gamle 30-06 ladet med ei PBP308.165 H som er en hullspiss med boattail ladet til 925 ms praktisk talt har den samme
kulebane som en 308 NM eller for den saks skyld det en 300WM klarer med en 180gr flat baset kule.

I praktisk bruk vil disse patronene ha samme kulebane. Hva terminalbalistik angår vil den homogene kula ha en langt bedre gjennomskytingsevne enn vanlige premiumkuler som f.eks. Nosler partition som alltid er et godt og sikkert valg.

Den faktiske virkeligheten i felt er at du har samme  kulebane og bedre penetreringsevne med en 30-06 med homogene kuler enn med  en 300WM med premiumkuler for ikke å snakke om vanlige kuler som fragmenterer fullstendig i inngangsskuldra i slike hastigheter.

Hvilken nye muligheter homogene kuler gir kommer kanskje lettest til syne i et kaliber som 9,3 x62 . I dette kaliberet er det meste av fabrikkammo ladet med 18,5 grams kuler som gir ca 720ms fra en vanlig 60 cm pipe. Med den lettere 14.2 grams kuler løftes hastigheten til over 830ms noe som gir en kulebane som ut til 240m som er like flat som 30-06 med standard 12 grams kule igjen med vesentlig høgre gjennomtrengingsevne enn hva du kan oppnå med 18.5 grams kuler eller hva sier du til et langsgående skudd gjennom en fullvoksen hjort med avskyting av bog bein og  lårbein med samme kule.

Vi har så langt  bevisst unngått å produsere 9 grams kuler i 6,5 kal da vi vet med sikkerhet at de ikke vil stabilisere med mindre du har stigning 1:8. og dagens standard for kal 6,5 er stort sett 1:9,dvs at kulen får en  full omdreining pr 9 tommer eller 228,6 mm. vandring i pipa.

Hvordan fungerer disse kulene i jaktsammenheng?

Virkningen i dyret vil stort sett bli som for andre premiumkuler med høy restvekt.

Den vil imidlertid gå vesentlig dypere enn hva Swift og Trophy bonded kulene gjør og vil ha stort sett samme oppførsel som Barnes X  i dyret.

Den vil etterlate seg langt mindre blod rundt inngangshullet sammenliknet med vanlige kuler og vil nesten alltid gå gjennom dyret selv etter ugunstige vinkler. Inngangshull lik kulediameteren og utgangshull for storviltkalibre fra 2 til 3 cm.

Fluktstrekning etter et perfekt skudd i hjerte / lungeregion vil normalt betyde noen meter lenger utrusing samenliknet med f.eks. Norsler Partition som er meget destruktiv men hvor mengden blod som akkumuleres i slimhinner mellom muskulaturen er betydelig.

Min erfaring etter å ha brukt disse kulene i tre jaktsesonger er at eg er tilbake til det reine bogskuddet uten å få store kjøttødeleggelser i kaliber til og med 30 kal. magnum patroner.

Har skutt de 6 siste dyrene med 140 gr. kule i 7MM RM. med usedvanlig små kjøttskader til tross for at to av de største dyrene er skutt midt på bogen.

Ved denne kuleplaseringen oppnås to ting nemlig at skulderbladene blir avskutt  med  knall og fall som resultat. Demobilisering av dyrets bevegelsesevne betyr at blod ikke blir sprengt uti kjøttet som følge av at dyrene springer 10 til 30 meters slik som er vanlig ved treff i bak bogen. Ved denne kuleplaseringen blør dyret ut i brysthulen og kjøttet blir lettere å håndtere fritt for blod. Bonusen ved denne skuddplassering er at du kan raskt gå til dyr nr. to.

Jeg har egentlig alltid foretrekt denne skuddplasseringen der dyret går rett ned men med hensyn til kjøttødeleggelser med Nosler og andre kuler har skuddet bak bogen blitt mer vanlig når man er leiejeger og foretrekker raske kalibre.

For meg blir jakta sikrere når jeg i dag med disse homogene kulene igjen kan skyte skudd som demobiliserer dyret  momentant uten de kjøttødeleggelsene som tradisjonelle kuler gir.

Kjøttjegeren vil fort sette pris på disse nye designer jaktkulene.

 

 

 Arms & Ammo
 Kjell Tonheim, 6940 Eikefjord,  Tlf 57749095 , Mobiltlf 41336616, Fax 57749095, epost atonheim@online.no
- våpenbygger - autorisert våpenhandler - blyfri kuleproduksjon